OFICIÁLNÍ STRÁNKY SYSTÉMU CELISTVÉHO VLNOVÉHO POHYBU

Jednoduché, harmonické a přirozené techniky umožní vrátit a zažívat pružnost, sílu, zdraví a psychickou pohodu, díky čemuž můžeme mnohem intenzivněji a radostněji využívat všechny své fyzické možnosti (například i při intimním styku) a pozdvihneme se na novou úroveň fungování. Hlavním principem je vědomá harmonizace uvolnění a napětí – harmonizace ženské a mužské energie při pohybu v tělesné vlně.

Systém celistvého vlnového pohybu je postavený na základech prastarých slovanských technik s použitím tělesné vlny. Je založený na vědomém používaní našeho vnitřního potenciálu, který je hluboko ukryt v našich tělesných strukturách. Pokud budeme s tělem komunikovat jeho přirozenou řečí prostřednictvím tělesné vlny, začneme být v harmonii sami se sebou – a tím pádem i s okolním světem, který je odrazem našeho vnitra.

ŽENSKÁ A MUŽSKÁ GESTA, ANDREA BAJNOKOVÁ