Individuálne hodiny

V prípade, že ste sa nezúčastnili na žiadnom skupinovom workshope Vlnových pohybov pod vedením certifikovaných lektoriek

  • Vlnové pohyby na uvoľnenie napätia/bolesti (pohybový aparát)

V prípade, že sa zúčastňujete na skupinových workshopoch, alebo ste absolvovali aspoň workshop(y) úrovne 1

  • Strach – spojenec: strach je zadržané energia (prevaha napätia v tele). Počas tejto konzultácie si prejdete metodickým postupom vytvorenia si svojho spojenca zo strachu, doplnené pohybovými technikami
  • Zameranie sa na konkrétny problém: zameriame sa na konkrétny problém v oblasti zdravia, vzťahov, kariéry
Prihlásenie

V prípade záujmu je možné dohodnúť sa na individuálnych hodinách v Prahe, v doobedných aj poobedných hodinách.
Kontakt: info@vlnovepohyby.cz alebo +421 905 377 820

Lektorka

Individuálne hodiny v Prahe vedie Andrea Bajnoková, certifikovaná lektorka Systému celistvého vlnového pohybu.